BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply Material

Leveranser till byggarbetsplatser

BEAst Supply består av tre standarder som stöttar var sitt flöde:

  • BEAst Supply Material ska användas för varuförsörjning till byggarbetsplatser.
  • BEAst Supply NeC ska användas för anläggningstransporter och maskintjänster.
  • BEAst Supply Rental för hyresprocessen.

Standarden BEAst Supply Material består av en processbeskrivning och en serie meddelanden som ska användas för leveranser av byggvaror och annat material. Det kan vara till en byggarbetsplats eller till en grossist eller detaljist. Som ett komplement till BEAst Supply finns BEAst Label som är en standardiserad kollietikett.

Med detta som grund skapas förutsättningarna att verkligen uppnå målen med Supply Chain Management – SCM – i byggbranschen. För den som vill veta mer och som vill implementera finns en omfattande dokumentation som stöd:

  • Processbeskrivning som visar standardens delprocesser finns på denna länk. Man kan klicka sig mellan de olika delprocesserna samt öppna detaljerade beskrivningar (se särskild symbol). denna länk finns en översikt av informationsflödet.
  • Meddelanden, de standardiserade dokumenten som utväxlas mellan företagen och deras system. De finns beskrivna och kan laddas ned från denna sida.
  • Slutrapport från både etapp ett och två av varuförsörjningsprojektet där standarden togs fram. Läs mer på dessa sidor där rapporter och en del annat resultat från projekten kan hämtas.
  • Produktblad som ger en kort sammanfattning av BEAst Supply Material-standarden och dess fördelar: Produktblad BEAst Supply Material.
  • Informationsblad som beskriver processen och standarden övergripande: Effektivare bygglogistik med BEAst Supply_2017.
  • Film från Peab om deras införande av standarden BEAst Supply Material kan laddas ned här.
  • Ordlista över begrepp som används i samband med varuförsörjning med stöd av e-kommunikation och IT-lösningar: Ordlista_varuförsörjning.

Standarden har tagits fram i det SBUF-finansierade projektet ”Effektivare varuförsörjning”.

En grund i BEAst Supply Material består av standardiserade elektroniska dokument, meddelanden, som utväxlas mellan de inblandade företagen och deras system. Här finns grundinformation i form av meddelandena för Katalog och Projektlista. För själva materialflödet ingår meddelandena Leveransplan, Svar på leveransplan, Order, Orderändring, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Avisering. Som alla BEAst:s standarder finns standardfakturan BEAst Invoice som ett sista steg. Alla meddelandena redovisas och beskrivs på separata sidor per meddelande där specifikationer också kan laddas ned.

Skillnader BEAst Trade och BEAst Supply

BEAst Trade togs fram 2008 som en standard för för e-handel mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. I ett senare steg kartlades behovet vid varuleveranser till byggarbetsplatser och baserat på det togs det fram både en processbeskrivning och ett antal meddelanden under namnet BEAst Supply. Dessa matchar exakt de behov som finns i den processen, men meddelandena är mycket lika de i BEAst Trade som varit grunden för den nya standarden. BEAst Supply kan alltså ses som en profil av BEAst Trade för att passa varuflödet till byggarbetsplatser.

Ett exempel på skillnader mellan de två standarderna är att ordermeddelandet för BEAst Supply innehåller destinationsdata och en del andra uppgifter för att leverantören ska kunna skapa kollietiketten BEAst Label, något som behövs på byggarbetsplatser men inte hos t.ex. en grossist. Lossningsinstruktioner och vissa referenser är andra exempel på skillnader i ordermeddelandet. Den stora delen av innehållet är dock identiskt.

En annan skillnad mellan de två standarderna är att meddelandet Leveransplan inte finns i BEAst Trade, men det kan naturligtvis ändå fylla en funktion i processen mellan t.ex. en återförsäljare eller grossist och deras leverantörer. Meddelandet Leveransavisering är delvis lite förenklat och delvis anpassat för behoven av byggplatslogistik. Ytterligare en skillnad mellan standarderna är att i BEAst Supply finns även meddelandena mellan speditör och avsändare/mottagare av godset i form av Avisering (ankomst och avvikelse) samt Leveransbesked.

Slutligen är förstås etiketten BEAst Label en viktig skillnad mellan de två standarderna.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst