BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Delprocesser

Standarden BEAst Supply Material syftar till att förenkla varuförsörjningsprocessen. Processen visas enklast och bäst på denna sida.

En översikt av delprocesserna finns nedan:

  • Projekteringsprocessen och hur den hänger ihop med varuförsörjningsprocessen, läs mer på denna sida
  • Inköpsprocessen, läs mer på denna sida
  • Avropsprocessen, läs mer på denna sida
  • Leveransprocessen, läs mer på denna sida
  • Aviseringsprocessen, läs mer på denna sida

Syftet med den gemensamma processbeskrivningen är att branschen ska ha samma grund, en förutsättning för att det ska gå att implementera effektiv varuförsörjning. Den är utformad så pass översiktligt att den tillåter olika företag att på detaljnivå ha egna arbetssätt inom ramarna för standarden.

delprocesser

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst