BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Order

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren, t.ex. ett bygg- eller installationsföretag, till leverantör av material som ska användas på en byggarbetsplats. I vissa fall ska leveransen mellanlagras hos t.ex. en tredjepartslogistiker.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerat material. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. En viktig funktion för meddelandet är att överföra den information som en leverantör behöver för att kunna skapa kollietiketten BEAst Label.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser, destinationsuppgifter och lossningsinstruktioner.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Ordermeddelandet uppdaterades i oktober 2015 till version 1.1.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden :

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst_Supply_Material_Order_Affarsdokument_Oversikt

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst_Supply_Material_Order_Affarsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst_Supply_Material_Order_XML_Structure

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst_Supply_Material_Order_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Supply Material Order

b. XML Schema: SDDb

4. Testfil

a. XML testfil för ordermeddelandet: BEAst Supply Material Order

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst