BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply Rental

Informationsutbyte vid maskinhyra

BEAst Supply Rental är en branschstandard som täcker hela processen mellan ett uthyrningsföretag och en entreprenör eller installatör som hyr maskiner och annan utrustning.

Om standarden

Standarden består av två delar:

  • En processbeskrivning, se denna sida, som är en beskrivning av arbetssätt och rutiner för att säkra att alla övergripande arbetar på samma sätt, en förutsättning för att den automatiserade överföringen av EDI-meddelanden ska fungera.
  • Informationsflödet i standarden inkluderar ett antal standardmeddelanden som finns i form av beskrivningar, specifikationer och XML scheman. Flödet av meddelanden visas på denna sida. För varje meddelande finns en övergripande beskrivning för att visa användare vilken information som ingår, samt tekniska specifikationer för implementering och validering. Dessa underlag finns per meddelande.

Information om BEAst Supply Rental

Standardmeddelanden

De standardmeddelanden som ingår i BEAst Supply Rental är:

  1. Leveransplan (maskinplan)
  2. Hyresorder
  3. Ordersvar
  4. Leveransavisering
  5. Mottagningsbevis
  6. Avstämningsrapport
  7. BEAst Invoice, fakturan som är samma som för övriga processer och standarder från BEAst och publiceras under generella meddelanden.

Se respektive flik för att ladda ned standardens olika dokument.

I detta dokument redovisas de ändringar som gjorts i standarden: Changelog_BEAst Supply Rental_ver. 1.1.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst