BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresorder

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes leverantör av hyresprodukter som ska levereras till en byggarbetsplats. Köpare kan vara en entreprenör eller installatör medan leverantör är ett uthyrningsföretag, men som även kan sälja vissa artiklar.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerade artiklar. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser och destinationsuppgifter.

Det är en fördel om avropet är baserat på tidigare skickade meddelanden i form av en katalog från hyrföretagen och en leveransplan från den som ska hyra. Utifrån informationen i avropet kan leverantören skapa en bekräftelse och förbereda en leverans.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet
a) En översiktlig beskrivning. Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Order.
b) En detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Order.

2. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Order.

3. Implementering

I en implementeringsguide finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Hyresorder_BEAst Supply Rental_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för hyresorder inkluderar alla uppgifter, Typfall 1: Example BEAst Supply Rental Order.
– Enkelt avrop: Hyresorder BEAst Supply Rental_Typfall 2 Enkelt avrop.
– Uppdaterad hyresorder med bekräftat returdatum: Hyresorder BEAst Supply Rental_Typfall 3 Bekräftad återlämning.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst