BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Under planeringen av ett projekt upprättar beställaren en leverans- eller maskinplan som identifierar behovet under projekttiden. Artiklarna i planen kan även avse material som ska köpas från uthyrningsföretaget.

Funktionen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En leveransplan ska kunna uppdateras i takt med att behoven på byggarbetsplatsen förändras. En uppdaterad leveransplan ska helt ersätta tidigare överförda planer. Dessutom ska hänsyn tas till avropade artiklar så att dessa inte inkluderas i den uppdaterade planen.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, hyrperiod och referenser till projekt och avtal.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet
a) En översiktlig beskrivning: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Leveransplan.
b) En detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Leveransplan.

2. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Delivery Schedule.

3. Testfil: Example BEAst Supply Rental Delivery Schedule.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst